۲۲میلیون سهم سیمان مجدخواف ناپدید شد

پس از این پروژه، هیات مدیره اولیه در سال ۸۶ اقدام به خرید ۲۵ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۶۰۰ سهم یک هزار ریالی سیمان مجد خواف برای سهامداران شرکت توسعه و عمران کردند اما متاسفانه عده‌ای با نیت‌های شوم تصمیم گرفتند که این کارخانه را تصرف کنند و ترتیبی اتخاذ نمودند که هیات مدیره وقت کناره گیری کند تا آقایان محمود مقسوم‌، مجید تجدد خواه، اسدالله احراری، عبدالمجید مقسوم، نادر خوش آهنگ، عبدالرحمان شگفتی بر این کارخانه مسلط شوند. پس از حضور هیات مدیره جدید در شرکت توسعه و عمران مجد خواف، ورق سوددهی و بازدهی کارخانه برگشت به طوریکه هیات مدیره در اولین اقدام مرکز جمع آوری شیر را در خیابان ۷۲ تن تعطیل کردند‌و از آن به بعد ۲۲ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۰۰ سهم سیمان مجد‌ خواف ناپدید شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات