برنامه‌ریزی برای کاهش آسبب‌‌های اجتماعی  سکونتگاه‌‌های غیررسمی در ۵ استان اولویت‌‌دار/ ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به حاشیه‌نشینان افزایش می‌یابد

برنامه‌ریزی برای کاهش آسبب‌‌های اجتماعی  سکونتگاه‌‌های غیررسمی در ۵ استان اولویت‌‌دار/ ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به حاشیه‌نشینان افزایش می‌یابد

در این جلسه برنامه همکاری بین شورای اجتماعی وزارت کشور و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در خصوص توانمندسازی ساکنان بافت‌های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و پنج استان به عنوان پایلوت برای این منظور در نظر گرفته شد خراسانی در بخشی از این جلسه، حاشیه‌نشینی را یکی از اولویت‌های کشور خواند و گفت: از سال۸۲ که سند سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شد تاکنون کارهای بسیاری در زمینه کاهش حاشیه نشینی و ارائه خدمات به ساکنان این بافت‌ها انجام شده است و از سال ۹۶ نیز این فعالیت‌ها تحت عنوان اقدام مشترک دستگاه‌ها ادامه پیدا کرد معاون ساماندهی شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به این که برای اولین بار شورای اجتماعی وزارت کشور و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اقدام مشترکی را در زمینه سکونتگاه‌های غیر رسمی انجام می‌دهند، تصریح کرد: اولین قدم ما به روز کردن سند بازآفرینی شهری است. باتمانی مدیر اداره ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی وزارت کشور نیز ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات