کفپوش گذاری پیاده رو خیابان شهید حوتی نژاد واقع در کوی نودهکتاری توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری پیاده رو خیابان شهید حوتی نژاد واقع در کوی نودهکتاری توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری پیاده رو خیابان شهید حوتی نژاد واقع در کوی نودهکتاری توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو.....

چهارشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات