کاهش شمار شاغلین اروپایی

کاهش شمار شاغلین اروپایی

شمار افراد شاغل هم در سطح منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا کم شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات