خودزنی در مدیریت شهری؟

شورای شهر نیز قطعا به‌عنوان نهاد ناظر و واضع مقررات اختیاراتی برای هشدار و انذار دارد اما بهتر است این قبیل هشدارها در داخل خانواده مدیریت شهری مطرح شود؛ آن هم در مقاطع حساسی نظیر زمان شروع اجرای یک ابرپروژه شهری به ویژه از جنس پروژه حیاتی مترو. کمترین آفت این نوع اظهارنظر صریح درباره موضوعی مثل مدت زمان اجرای یک پروژه که بیشتر به کنایه می‌ماند، بی اعتماد شدن شهروندان به مجموعه مدیریت شهری و کم‌اعتبار شدن اظهارات آنها در اذهان عمومی است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نباید فراموش کرد اگر این نگاه در گذشته وجود نداشت قطعا مدت زمان اجرای هر خط مترو کمتر از ۱۰ تا ۱۲ سال طول می‌کشید و امروز متر دیگری برای مقایسه در اختیار مدیران شهری و اعضای شورای شهر قرار داشت.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات