گواهی پایان کار ساختمان چیست؟

از جمله این مدارک می‌توان به تهیه و تکمیل فرم درخواست گواهی پایان کار، سند مالکیت رسمی زمین یا سازه‌ای که پیش از ساخت در زمین وجود داشته است، اگر واحد تنها نوسازی شده است باید مبلغی جهت عوارض نوسازی پرداخت کند و رسید آن را همراه داشته باشد. لازم است در هنگام بازدید کارشناس فنی از سازه و تهیه گزارش، فرم تکمیل شده گزارش شروع، پیشرفت و اتمام عملیات ساختمانی از سوی مهندس ناظر و مدارک شناسایی مالک، صاحب سند یا وکیل وی آماده باشد. در این کمسیون تصمیم گرفته می‌شود که اگر اختلافی در نقشه و سازه وجود داشته باشد، باید تخریب شود یا جریمه تخلف اخذ شود و اگر تخلفی در رعایت موارد سازمان آتش‌نشانی وجود داشته باشد، باید نسبت به اجرای آن اقدام شود. گاهی با این که همه مدارک مورد نیاز اخذ مجوز پایان کار آماده است و تمام مراحل آن طی شده است. اگر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات