ارتباط مسکن با سایر کالاهای سرمایه‌ای/ عدم استطاعت مالی مردم دلیل توقف رشد بیشتر قیمت مسکن

ارتباط مسکن با سایر کالاهای سرمایه‌ای/ عدم استطاعت مالی مردم دلیل توقف رشد بیشتر قیمت مسکن

وی افزود: نوسانات در بازارهای سرمایه‌ای و مسکن تحت تاثیر دو مولفه یعنی افزایش تقاضا و تورم و کاهش ارزش پول ملی است. باقرپور ادامه داد: د حالت اول، یعنی افزایش تقاضا، ارتباط بین بازار مسکن و بازارهای سرمایه‌ای به حداقل خود می‌رسد و هر کدام از این بازارها، ضمن افزایش تقاضا می‌توانند با رونق و افزایش قیمت روبرو شوند. لذا ارتباط نوسانات ارزی که خود نشان از تورم نیز دارد، ارتباط بیشتری با بازارهای دیگر سرمایه‌ای از جمله مسکن خواهد داشت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات