جذب اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی برای پروژه کارخانه نوآوری/ اتمام این ...

جذب اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی برای پروژه کارخانه نوآوری/ اتمام این ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات