برگزاری کارگاه توانمندسازی روانی برای پرسنل و مددجویان سرای طلیعه ...

برگزاری کارگاه توانمندسازی روانی برای پرسنل و مددجویان سرای طلیعه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات