بشنوید| انسداد در محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) و تردد از مسیر جایگزین لاین/ ترافیک نیمه سنگین در محور کرج - چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار

بشنوید| انسداد در محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) و تردد از مسیر جایگزین لاین/ ترافیک نیمه سنگین در محور کرج - چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات