دست کوتاه تعاونی ها از درآمدهای حاصل از واگذاری

دست کوتاه تعاونی ها از درآمدهای حاصل از واگذاری

مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون ایران معتقد است نبود باور به توانمندی های بخش تعاون باعث شده که این بخش به جایگاه واقعی خود در اقتصاد نرسد و سهم ناچیزی از محل واگذاری ها، تصدیگری ها و تسهیلات بانکی داشته باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات