انجام نقشه برداری از ایستگاههای هیدرومتری شهرستان گرمی

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی گفت: بمنظور تکمیل پرونده های هیدرومتری شهرستان گرمی در سال آبی ۹۹-۹۸ و در جهت انجام محاسبات دبی پیک و آورد سالانه رودخانه های شهرستان، با همکاری مشترک اداره منابع آب شهرستان گرمی و اکیپ نقشه برداری شرکت آب منطقه اردبیل، عملیات مقطع برداری در تمامی رودخانه های شهرستان که مجهز به ایستگاه هیدرومتری می باشند انجام گرفت.

مهندس رضا بدرزاده با بیان اینکه مطالعات پایه و اساس پروژه های عمرانی است، افزود: در حوزه جغرافیایی شهرستان گرمی تعداد ۷ ایستگاه بارانسنجی، ۹ ایستگاه هیدرومتری و ۱ ایستگاه مجهز تبخیرسنجی توسط شرکت آب منطقه ای اردبیل احداث شده و بطور منظم تغییرات آب و هوایی منطقه توسط متصدیان این ایستگاهها قرائت و ثبت می شود و در طراحی و اجرایی پروژه های عمرانی شرکت آب منطقه ای و یا سایر ادارات مورد بهره برداری قرار می گیرد .

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی تصریح کرد: بسیاری از ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی شهرستان به دستگاههای الکترونیکی مجهز شده اند و اطلاعات آب و هواشناسی منطقه بصورت آنلاین در محل ستاد شرکت آب منطقه ای اردبیل قابل مشاهده می باشد.

وی در پایان اظهار داشت: تلاش می شود در کنار ثبت فیزیکی داده ها توسط متصدیان، تمامی ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی منطقه به دستگاههای الکترونیکی خودکار مجهز شوند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات