رفع حالت خطرناک نقض حریم خط ۱۳۲ کیلوولت زنبق- ۲۳۰ شمال

رفع حالت خطرناک نقض حریم خط ۱۳۲ کیلوولت زنبق- ۲۳۰ شمال

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت با اعلام خبر فوق،  ساخت و ساز‌های غیر‌اصولی، غیر‌متعارف و بدون مجوز در محدوده حریم شبکه های انتقال و فوق توزیع را از مشکلات دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات برق منطقه‌ای یزد دانست و تاکید کرد: با توجه به خطرات و مشکلات ناشی از تجاوز به حریم خطوط و لزوم رعایت این حریم و همچنین وجود ضابطه قانونی مبنی بر الزام به رفع تجاوز به تاسیسات برق، پیگیری رفع تجاوز و طرح شکایت علیه متجاوزین را تا زمان رفع نقض و آزادسازی حریم شبکه در دستور کار قرار دارد.

همچنین رضا سامعی رئیس گروه حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد و کارشناس حقوقی این پرونده گفت: از سوی معاونت بهره‌برداری شرکت، یک مورد تجاوز به حریم خط ۱۳۲ کیلوولت زنبق- ۲۳۰ شمال به صورت ساخت سوله کارگاهی در زیر شبکه و مجاورت دکل برق گزارش شد که اقدامات قضایی مبنی بر اعلام شکایت و پیگیری‌های بعدی انجام گرفت.

وی تصریح کرد: گام اول پیگیری در این پرونده شامل تعطیلی کار و جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی و گام دوم توجیه مالک نسبت به خطرات جانی و مالی این اقدام و لزوم رعایت حریم خطوط برق بوده است.

رئیس گروه حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد همچنین جمع آوری سقف سوله احداثی و رفع حالت خطرناک ایجاد شده را نتیجه عملکرد خوب و تعامل سازنده و همچنین توجیه مالک نسبت به تبعات این اقدام دانست و افزود: مالک در مراجع قضایی و انتظامی متعهد شد تا آهن آلات و دیوار‌های ساخته شده را نیز به طور کامل جمع آوری کند.

گفتنی است، پس از سه نوبت ارسال اخطار توسط معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد به مالکین، در صورت عدم رفع تجاوز صورت‌گرفته، مراتب جهت اقدام قضایی به دفتر حقوقی این شرکت ارجاع می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت با اعلام خبر فوق،  ساخت و ساز‌های غیر‌اصولی، غیر‌متعارف و بدون مجوز در محدوده حریم شبکه های انتقال و فوق توزیع را از مشکلات دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات برق منطقه‌ای یزد دانست و تاکید کرد: با توجه به خطرات و مشکلات ناشی از تجاوز به حریم خطوط و لزوم رعایت این حریم و همچنین وجود ضابطه قانونی مبنی بر الزام به رفع تجاوز به تاسیسات برق، پیگیری رفع تجاوز و طرح شکایت علیه متجاوزین را تا زمان رفع نقض و آزادسازی حریم شبکه در دستور کار قرار دارد.

همچنین رضا سامعی رئیس گروه حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد و کارشناس حقوقی این پرونده گفت: از سوی معاونت بهره‌برداری شرکت، یک مورد تجاوز به حریم خط ۱۳۲ کیلوولت زنبق- ۲۳۰ شمال به صورت ساخت سوله کارگاهی در زیر شبکه و مجاورت دکل برق گزارش شد که اقدامات قضایی مبنی بر اعلام شکایت و پیگیری‌های بعدی انجام گرفت.

وی تصریح کرد: گام اول پیگیری در این پرونده شامل تعطیلی کار و جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی و گام دوم توجیه مالک نسبت به خطرات جانی و مالی این اقدام و لزوم رعایت حریم خطوط برق بوده است.

رئیس گروه حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد همچنین جمع آوری سقف سوله احداثی و رفع حالت خطرناک ایجاد شده را نتیجه عملکرد خوب و تعامل سازنده و همچنین توجیه مالک نسبت به تبعات این اقدام دانست و افزود: مالک در مراجع قضایی و انتظامی متعهد شد تا آهن آلات و دیوار‌های ساخته شده را نیز به طور کامل جمع آوری کند.

گفتنی است، پس از سه نوبت ارسال اخطار توسط معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد به مالکین، در صورت عدم رفع تجاوز صورت‌گرفته، مراتب جهت اقدام قضایی به دفتر حقوقی این شرکت ارجاع می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات