طرح ساماندهی کانیووها و ترمیم پل‌های مسیرخطوط عابرین پیاده

طرح ساماندهی کانیووها و ترمیم پل‌های مسیرخطوط عابرین پیاده

به گزارش شهریار، کانیووهای سطح منطقه ۱ که در برخی از مسیرها به مرور زمان از بین رفته و باعث سرریز شدن آبهای جاری به خیابان و انحراف از مسیر هدایت شده می گشتند طی طرحی ساماندهی شده و همچنین مسیر خطوط عابرین پیاده که به این محدوده ها تلاقی می شدند نیز اصلاح و پل های موجود در هر دو طرف ترمیم و تعمیر شدند.

این عملیات در سطح خیابان پروین اعتصامی انجام و اتمام رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات