با رویکرد کاهش هزینه ها در نیروگاه شهید رجایی انجام می شود؛ تامین قطعات مورد نیاز با استفاده از ظرفیت های داخلی

با رویکرد کاهش هزینه ها در نیروگاه شهید رجایی انجام می شود؛ تامین قطعات مورد نیاز با استفاده از ظرفیت های داخلی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات