بازدید از کارخانه ساخت قطعات بتنی شهید رجایی و پروزه تقاطع غیر هم سطح امیر کبیر

بازدید از کارخانه ساخت قطعات بتنی شهید رجایی و پروزه تقاطع غیر هم سطح امیر کبیر

کمیسیون بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری شهرداری کرمان برگزار میکند.

برای ثبت نام با روابط عمومی سازمان تماس بگیرید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات