برگزاری 50 جلسه به صورت ویدئو کنفرانس از ابتدای سال جاری تاکنون در...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات