طرح ساماندهی کانیووها و ترمیم پلهای مسیرخطوط عابران پیاده

طرح ساماندهی کانیووها و ترمیم پلهای مسیرخطوط عابران پیاده

به گزارش شهریار، کانیووهای سطح منطقه که در برخی از مسیرها به مرور زمان از بین رفته و باعث سرریز شدن آبهای جاری به خیابان و انحراف از مسیر هدایت شده می شد، طی طرحی ساماندهی شد.

همچنین مسیر خطوط عابران پیاده که به این محدوده ها تلاقی می شد نیز اصلاح و پلهای موجود در هر دو طرف ترمیم و تعمیر شد.
این عملیات در سطح خیابان پروین اعتصامی انجام و به اتمام رسیده است .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات