نوسازی بیش از ۴۳۰۰ متر مربع پوشش پلی کربناتی سقف پل های عابر پیاده

نوسازی بیش از ۴۳۰۰ متر مربع پوشش پلی کربناتی سقف پل های عابر پیاده

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات