مصوبات کمیسیون ماده پنج کجاست؟

ایجاد یک اتاق شیشه‌ای برای تصمیمات نهایی کانالی در مجموعه مدیریت شهری که تا دوره گذشته به «دریچه اصلی صدور مجوزهای مغایر با اسناد فرادست برای سازندگان اضافه‌خواه» تبدیل شده بود؛ گامی مهم در راستای شفافیت و مقابله با اخذ تصمیمات مدافع منافع یک گروه خاص در شهر بود. از دیدگاه کارشناسان شهری تاکید مدیران مجموعه مدیریت شهری بر بازگشت شفافیت در روند عملکرد این کمیسیون و رفع اشکالات فنی سایت در بازه زمانی کوتاه، می‌تواند تامین منافع عمومی شهروندان ناشی از تصمیمات این نوع از مراجع تصمیم‌گیری را همچون روال چند سال اخیر تضمین کند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات