برنامه ریزی برای انتقال فرودگاه‌های وزارت نفت به شرکت فرودگاه‌ها

برنامه ریزی برای انتقال فرودگاه‌های وزارت نفت به شرکت فرودگاه‌ها

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در پاسخ به این سوال که رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با تحویل گیری فرودگاه‌های عسلویه و ماهشهر موافقت کرده است، گفت: در مقدمه پاسخ به این سوال باید عرض کنم که از۷۰ فرودگاه در کشور ۵۳ فرودگاه تحت مالکیت و مدیریت این شرکت بوده که تعداد ۵ فرودگاه طی قراردادی سرویس‌های عملیاتی از این شرکت دریافت می‌کنند، سایر فرودگاه‌ها از نظر مدیریتی و عملیاتی هیچگونه ارتباطی با این شرکت نداشته و مسئولیتی در خصوص آنها متوجه شرکت فرودگاه‌های کشور نیست. امیرمکری ادامه داد: در خصوص فرودگاه ماهشهر و عسلویه، موافقت کلی با انجام فرآیند انتقال فرودگاه‌های نفت به این شرکت در سطح مقامات وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی انجام شده اما مراحل اجرایی کار باید بر اساس توافقات و برنامه ریزی به عمل آمده به صورت یک به یک انجام شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات