حذف قیمت زمین از مسکن مهر قابل واگذاری به مددجویان امداد

حذف قیمت زمین از مسکن مهر قابل واگذاری به مددجویان امداد

با تفاهم کمیته امداد و وزارت راه و شهرسازی، قیمت زمین برای واگذاری واحدهای مسکن مهر به مددجویان امداد حذف شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات