کسب تندیس زرین دومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی

کسب تندیس زرین دومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی

از پایگاه خبری بانک مسکن، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در مراسم اعطای جایزه مذکورو کسب عنوان برترین بانک (+A) در زمینه بهینه سازی استقرار نظام حسابرسی داخلی و تثبیت جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی اظهار داشت: حسابرسی داخلی از آنجا حائز اهمیت است که ازاین طریق تمامی فعالیتهای مالی و غیر مالی سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و اصلاح فرایندها و متعاقبا ایجاد ارزش افزوده سازمانی را بدنبال خواهد داشت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات