صدور حکم قضایی برای واحدهای متخلف تولیدی در شهرستان برخوار

صدور حکم قضایی برای واحدهای متخلف تولیدی در شهرستان برخوار

برای سه واحد کارخانه آجر متخلف در شهرستان برخوار حکم قضایی صادر شد.

به گزارش "پارما " ، محمد ولیدمغربی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به تشکیل و تحویل بیش از 100 پرونده قضایی جهت رسیدگی به آلایندگی واحدهای کارخانه آجر در شهرستان برخوار که در حال رسیدگی است، در خصوص اتهام علیه بهداشت عمومی سه واحد آجرپزی؛ دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و با تبدیل حبس به جزای نقدی به دلیل نداشتن سابقه کیفری متهمین موصوف هر کدام به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم نموده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت؛ هر اقدامی‌ که‌ تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی و محیط زیست‌ شناخته‌ شود بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی ممنوع‌ است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز ‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. مغربی افزود: طبق قانون منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات