وزیر کشور عنوان کرد: دو طرح ملی برای مناطق حاشیه نشین

وزیر کشور افزود: برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین تقسیم کار شده است. رحمانی‌فضلی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت در مناطق حاشیه‌نشین، استقرار واحدهای تسهیل‌گری است، این نهادها در بیشتر مناطق حضور دارند و رابط بین مردم و دستگاه‌های اجرایی هستند؛ امیدواریم با کمک آنها بتوانیم اهداف خود را در مناطق حاشیه‌نشین اجرا کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات