نیازمند مشارکت مردم برای ساماندهی مناطق پیرامونی و کم برخوردار هستیم/ ...

نیازمند مشارکت مردم برای ساماندهی مناطق پیرامونی و کم برخوردار هستیم/ ...

نیازمند مشارکت مردم برای ساماندهی مناطق پیرامونی و کم برخوردار هستیم/ پروژه های تعریف شده برای شهرک های شهید رجایی و باهنر با محوریت مساجد محل اجرا می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمد رضا کلائی بامداد امروز و درسومین نشست مردمی با ساکنان شهرک های شهید رجایی و باهنر که با حضور شهناز رمارم، علیرضا شهریاری و شهردار منطقه شش در مسجد جوانان بنی هاشم برگزار شد، اظهار کرد: در دو نشست قبلی جمع بندی در خصوص اولویت های مورد نظر برای ساماندهی شهرک شهید رجایی و باهنر انجام شد.
وی افزود: خوشبختانه با تصویب طرح تفصیلی این دو شهرک از بابت نبود طرح مشکلی وجود ندارد و اکنون می توان پروژه ها را مبتنی بر طرح تفصیلی این دو شهرک اجرا کرد.
شهردار مشهد بیان کرد: یکی از تصمیمات گرفته شده در این نشست ها، پیگیری پروژه ها در هر حوزه با محوریت مسجد هر محله است، بنابراین ۱۴مسجد موجود در این شهرک می توانند متولی پیگیری و به سرانجام رساندن یک پروژه باشند.
کلائی گفت: درمجموع برای ساماندهی مناطق پیرامونی و کم برخوردار مشهد، اجرای حدود ۸۵ پروژه بزرگ و کوچک را مد نظر قرار داده ایم که به زودی رونمایی خواهد شد اما بر این نکته تاکید داریم که این پروژه ها تنها با مشارکت و همکاری مردم به ویژه ساکنان محل و سایر دستگاه های ذی ربط به سرانجام خواهد رسید.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات