تاثیر مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست در افزایش یا کاهش حاشیه نشینی

تاثیر مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست در افزایش یا کاهش حاشیه نشینی

معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: برنامه ریزی لازم برای نقاط مهاجرپذیر و مهاجرفرست در بازبینی سند جدید ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی باید صورت پذیرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات