سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی بازنگری می‌شود

سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی بازنگری می‌شود

معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت:سند توانمند سازی و ساماندھی سکونتگاه ھای غیررسمی باید زودتر از زمان تعیین شده مورد بازنگری قرار گیرد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات