اجرای مدیریت پسماندها در اسکله ها ضروری است

اجرای مدیریت پسماندها در اسکله ها ضروری است

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه ورود انواع پسماندها از منابع مختلف ممکن است به دریا رخ دهد، گفت:  مدیریت پسماندها در راستای جلوگیری از ورود پسماندها به اکوسیستم های آبی نظیر رودخانه ها، تالابها و دریا ضروری است. زیرا ورود پسماندها موجب آلودگی اکوسیستم ها و آسیب جدی به زیستگاه ها می گردد و امروزه ورود پسماندها به دریاها یکی از مهمترین منابع آلوده کننده است که اثرات نامطلوبی دارد.
فرهاد قلی نژاد افزود: در جهت مدیریت صحیح انواع پسماندها اعم از خانگی و صنعتی نظارتهای لازم از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر وفق قانون مدیریت پسماندها انجام می گیرد که نظارت بر پسماندها در اسکله ها و بنادر استان در سال ۹۹ به طور جدی آغاز و اسکله ها مورد بازدید و از متولیان اسکله های صیادی و تجاری درخواست شده است که برنامه مدیریت پسماندهای خود را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اعلان نمایند زیرا پاکیزگی اسکله ها علاوه بر جلوگیری از ورود پسماندها به دریا ، به دلیل ضرورت رعایت بهداشت مواد غذایی ضروری است.

شایان ذکر است که در سال ۹۹ اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از کلیه بنادر و اسکله ها درخواست نموده است که مدیریت اصولی پسماندها را با جمع آوری و انتقال پسماندها به محل های مطلوب اجرایی نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات