قفل مشکلات اقتصادی بر ازدواج جوانان

اردشیر گراوند، جامعه شناس درباره علل کاهش ازدواج گفت: ازدواج یک پدیده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی این روزها سیاسی شده است. وی با اشاره به این که عوامل اقتصادی، از ابتدا عامل تعیین کننده‌ای بود، افزود: با تغییر سبک زندگی در ۳۰-۴۰ سال اخیر زوج‌های جوان از خانواده‌ها جدا شدند. به دلیل آن است که اشتغال توسعه نیافته و هزینه و درآمد با هم همخوانی ندارد و جوانانمان را نگران کرد و از ازدواج استنکاف کردند و با تاخیر ازدواج روبرو شدند. این جامعه شناس با اشاره به چالش‌های بنیادی اقتصادی که بیشتر سیاسی است، گفت: در این دهه‌ای که درگیر تحریم‌ها شدیم و اقتصاد به سیاست و موضوعات بین الملل گره خورد، بخش عمده‌ای از اشتغال مختل شد و خوش بینی جوانان را از برد و نگرانی از آینده را افزایش می‌دهد. وقتی اقتصاد به این نقطه می‌رسد این انتظار ازدواج از جوانان کاملا بی ربط است. این ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات