کانون های مزاحم صنفی را به ۱۳۷ معرفی کنید/ صدور شناسنامه استاندارد ...

کانون های مزاحم صنفی را به ۱۳۷ معرفی کنید/ صدور شناسنامه استاندارد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات