کسب جایزه زرین انجمن حسابرسی داخلی ایران توسط شهرداری مشهد

کسب جایزه زرین انجمن حسابرسی داخلی ایران توسط شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات