رسیدن به اهداف کلان ساماندهی آمار مستلزم تقویت ساختار این گروه...

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب‌منطقه ای خراسان‌رضوی گفت: رسیدن به اهداف کلان ساماندهی آمار شرکت مستلزم همت، همکاری و هم‌یاری کلیه واحدهای شرکت در فرآیند تدوین، انتشار آمار، توجه و تقویت ساختار گروه آمار است.

به گزارش شرکت آب‌منطقه ای خراسان‌رضوی، هادی افضل نیا با اشاره به اینکه ساماندهی آمار و اطلاعات کلیه حوزه‌های شرکت با توجه به تعداد زیاد اقلام آماری کاری ایده‌آل است که نیاز به برنامه‌ریزی، ایجاد زیرساخت، حمایت و به‌خصوص زمان دارد، اظهارکرد: با تشکیل گروه آمار در بهمن ماه 1396 در شرکت، برنامه عملیاتی ساماندهی آمار و اطلاعات به صورت بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در یک بازه‌زمانی پنج‌ ساله ارایه شده که در حال پیگیری بوده و نتایج خروجی گزارشات و آمار گواه عملکرد مثبت این گروه است .

وی با اشاره به اهم فعالیت انجام گرفته کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حوزه آمار با وجود کمبودها، افزود: استقرار سامانه جامع‌آماری و اتصال آن به بانک‌های اطلاعاتی حفاظت، مطالعات پایه، کارکنان و تهیه داشبوردهای مدیریتی در قالب نمودار و جدول، تهیه و تصویب(نظامنامه آماری -  روش اجرایی شناسایی اقلام آماری - فرآیند ارایه آمار - روش اجرایی درخواست‌های آمار و اطلاعات) و  تهیه گزارشات سیمای آب استان، 37 محدوده مطالعاتی و 29 شهرستان برای سه سال آبی متوالی و بارگذاری در پورتال شرکت بخشی از این اقدامات است .

افضل نیا با بیان اینکه استفاده از خدمات مشاور برای احصاء اقلام آماری و بازنگری اقلام تهیه شده شرکت با هدف استاندارد‌سازی تعاریف و مفاهیم آماری که پایه و اساس سامانه آماری است، ادامه داد: تشکیل کارگروه رابطین آماری شرکت، تهیه گزارش مستمر آمار نامه هفتگی منابع آب،  تهیه نشریه «سیاه و سفید با آمار» جهت آشنایی همکاران با شاخص‌های آماری، تکمیل و ارسال فرم عملکرد آماری به شرکت مدیریت منابع آب ایران برای اولین بار در شرکت بخش دیگری از اقدامات انجام گرفته در حوزه آمار است .

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به  پاسخگویی به مراجعین و درخواست‌های آماری در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارایه آمار واحد و پیگیری در الکترونیکی کردن فرآیند مذکور، اظهارکرد: تلاش در جهت ارتقای فرهنگ‌آماری، افزایش اعتماد و باور عمومی نسبت به آمارهای ارائه شده با تهیه و انتشار گزارشات، کاهش و از بین بردن انحراف و تناقضات آماری، بهینه سازی فرآیند تولید، تحلیل و اطلاع‌رسانی جامع، صحیح و بهنگام آمار با تأکید بر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات (ICT) و پیگیری تشکیل «کارگروه غیر رسمی کاربران آمار» برای تهیه فرمت‌های گزارش آماری کاربردی از روابط عمومی از دیگر این موارد است .

وی با اشاره به توجه و تقویت ساختار گروه آمار به منظور دستیابی به اهداف کلان ساماندهی آمار شرکت، خاطرنشان کرد: رسیدن به اهداف کلان ساماندهی آمار شرکت مستلزم همت، همکاری و همیاری کلیه واحدهای شرکت در فرآیند تدوین و انتشار آمار و همچنین توجه و تقویت ساختار گروه آمار است .

افضل نیا تصریح کرد:  با توجه به نوپا بودن و کمبود کارشناس، گردآوری آمار کل سازمان مستلزم همکاری حوزه های مختلف و زمانبر بوده که با تعیین اولویت ها در دستور کار است .

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص نحوه گردآوری اطلاعات پروژه های عمرانی، گفت: فرم پیشرفت کار پروژه‌های عمرانی و مطالعاتی در سامانه آماری طراحی شده و پیگیری و مکاتبات مکرر برای تکمیل آن در معاونت طرح و توسعه انجام، که در آینده نزدیک، آخرین اطلاعات پیشرفت کار پروژه‌ها شامل اطلاعات مالی و سازه‌ای به سهولت و سرعت در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد .

افضل نیا خاطرنشان کرد: با توجه به نهایی شدن گزارش همیاران آب، وضعیت پایش آن در گزارشات سیمای آب سال 98-97 که در دست تهیه می باشد به تفکیک شهرستانی ارایه خواهد شد همچنین طبق تصمیمات گرفته شده، اولویت گروه آمار ساماندهی اطلاعات منابع آبی در کوتاه‌مدت بوده تا در مراحل بعدی به گردآوری آمار و اطلاعات دیگر حوزه‌ها از جمله منابع انسانی دست یابیم .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات