با انجام تعمیرات اصلاحی در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ ارتقای آمادگی سیستم های خنک کاری واحدهای سیکل ترکیبی

با انجام تعمیرات اصلاحی در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ ارتقای آمادگی سیستم های خنک کاری واحدهای سیکل ترکیبی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات