اجراي مانور جهادي تعميرات فيدر كوهستاني و سخت گذر ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت در اين باره گفت: مانور ياد شده با 32اكيپ اجرايي در 85نقطه كاري و 110 نفر نيروي اجرايي و 39 خودروي عملياتي و پشتيباني و7 خودرو بالابر اجرايي شد.
وي افزود هدف از اجراي اين مانور، تعميرات پيشگيرانه قبل از آغاز فصل سرما، افزايش پايداري و بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه، ارتقاي رضايتمندي مشتركين، تحقق اقتصاد مقاومتي ، ايمن سازي شبكه براي شهروندان و تسهيل در مديريت بحران است.
دكتر شادمان فرماندار شهرستان نور نيز در مراسم آغاز به كار مانور جهادي تعميرات فيدر كوهستاني و سخت گذر سوردار شهر رويان در جمع مديران و همكاران شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران اظهار داشت : تمامي فرايند آموزش مجازي دانش آموزان و دانشجويان در شرايط كرونايي وابستگي شديد به صنعت برق دارد و ارايه برق پايدار، ارايه آموزش پايدار را به دنبال دارد.
وي افزود : در اجراي مانورهاي جهادي صنعت برق در شرايط كرونايي امري بسيار ارزنده و ضروري بوده كه شرايط ناپايدار احتمالي را برطرف كرده و اعتماد و اطمينان و آرامش مردم را به دنبال دارد.
شادمان افزود: در شهرستان نور اقدامات بسيار خوبي در برق رساني انجام شده است كه اجراي رينگ نسن به كمربن از شاهكارهاي ارزنده برق در اين منطقه است.
فرماندار شهرستان نور ادامه داد: همكاران صنعت برق ظرفيت هاي ارزشمندي هستند كه بايد با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و نكات ايمني، فعاليت هاي سازماني را انجام دهند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات