احکام اعضای جدید کمیته آموزش و ترویج سازمان اعطا شد

احکام اعضای جدید کمیته آموزش و ترویج سازمان اعطا شد

با حضور رییس سازمان احکام اعضای جدید اعطا و از اعضای سابق کمیته آموزش و ترویج سازمان قدردانی شد.

پنجشنبه بیستم شهریورماه، با حضور  علیرضا گلستانی، رییس، علیرضا قزوینی، خزانه دار، پیمان ترک زاده، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و محسن ایرانمنش، رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی، احکام اعضای جدید کمیته آموزش و ترویج سازمان اعطا و از اعضای سابق این کمیته قدردانی شد.
علیرضا گلستانی طی احکام جداگانه‌ای آقایان دکتر حامد صفاری، دکتر علیرضا عرب‌سلغار، دکتر روح الله فدایی‌نژاد، دکتر رامین ارجمند کرمانی و خام دکتر صدیقه میمندی پاریزی را به عنوان اعضای جدید کمیته آموزش سازمان منصوب کرد.
همچنین در این مراسم از آقایان دکتر حسین ابراهیمی فرسنگی، دکتر محمد ایرانمنش، دکتر علیمراد خواجه زاده، دکتر اکبر کوهستانی و دکتر علی اسماعیلی، اعضای سابق این کمیته تجلیل شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات