کسب رتبه اول شهرداری مشهد در تولید برق خوشیدی و صرفه جویی در مصرف برق

کسب رتبه اول شهرداری مشهد در تولید برق خوشیدی و صرفه جویی در مصرف برق

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات