برگزاری دوره آموزشی اطفا حریق با دستگاه CAF

برگزاری دوره آموزشی اطفا حریق با دستگاه CAF

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات