امداد رسانی به بیش از ۶۵۰۰ اصله درخت با همراهی شهروندان

امداد رسانی به بیش از ۶۵۰۰ اصله درخت با همراهی شهروندان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات