ایمن سازی و مناسب سازی ۱۴۰ تقاطع و گذرگاه در چهارچوب پروژه «حق تقدم ...

ایمن سازی و مناسب سازی ۱۴۰ تقاطع و گذرگاه در چهارچوب پروژه «حق تقدم ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات