عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان خرداد واقع در کوی طالقانی

عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان خرداد واقع در کوی طالقانی

عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو خیابان خرداد واقع در کوی طالقانی

عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو.......

عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو ادامه خیابان خرداد واقع در کوی طالقانی که تا پیش از این فاقد پیاده رو بوده و از وضعیت مطلوبی نیز برخوردار نبوده است در راستای ایمنی ، تفکیک فضای عابرین از خیابان ، کاهش ترافیک و زیبا سازی سیما و منظر شهری توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد. با توجه به اهمیت پیاده روها بعنوان جزئی از شبکه اصلی جا به جایی شهری بنابراین شهرداری خرمشهر بهسازی و احداث پیاده روها را در نقاط مختلف سطح شهر با در نظر گرفتن اولویت ها و تقاضاهای مردمی در دستور کار خود قرار داده است.

دوشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات