رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران مطرح کرد: طرح اجاره‌داری حرفه‌ای می تواند نرخ اجاره‌بهای مسکن را کاهش دهد

یا واگذاری زمین به بخش خصوصی افزایش می‌یابد تا با اشباع بازار، اجاره بها و نرخ مسکن کاهش یابد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی از سوی اتحادیه مشاوران املاک برای کاهش قیمت در در دستور کار قرار گرفته یا خیر؟ بیان کرد: همین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای از سوی ما مطرح شد اما اجرای آن به حمایت نیاز دارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین اضافه کرد: «قلی‌خسروی» اضافه کرد: اکنون قراردادهای مشارکت بر اساس ارزش ملک و آورده سازنده محاسبه می‌شود که ما در نظر داشتیم این رقم را به سه دانگ ارزش ملک کاهش دهیم اما تاکنون این پیشنهادها مورد تایید قرار نگرفته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه سهامداران باید نگاه بلندمدت به بورس داشته باشند، گفت: اگر سومین حالت به گونه‌ای است که در املاک دولتی واحد مسکونی ساخته شود و در اختیار اجاره‌دار خصوصی قرار گیرد و شرکت‌ها کار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات