تصمیمات شهرستان خواف درباره تامین آب صنایع را اجرا می‌کنیم

جلسه کارگروه تامین آب مورد نیاز صنایع خواف به صورت ویدیو کنفرانسی بر گزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه‌ای خراسان رضوی، در این جلسه مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، فرماندار و دادستان خواف و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند .

" محمد علایی" مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در این جلسه خواستار تداوم این جلسات در فواصل زمانی کمتر شد و گفت: در شورای تامین استان مقرر شد تصمیمات شهرستان در خصوص تامین آب مورد نیاز صنایع اجرایی شود و مبنای تصمیم‌گیری ما مصوبات شهرستان خواهد بود .

این گزارش حاکیست "سنجرانی" فرماندار شهرستان خواف ضمن تشکر از مهندس علایی گفت: اولویت ما تامین آب شرب است اما بخش صنعت را به خاطر ارز آوری و تامین نیاز مالی کشور نمی توان نادیده گرفت.

سنجرانی افزود: مشکل آب صنایع باید حل شود به شرط آنکه کمترین آسیب به بخش کشاورزی وارد شود.

وی از شرکت  زیرساخت خواست برنامه مدونی برای تامین آب مورد نیاز شرکت های صنعتی و معدنی ارایه کند .

"محمدعلی نعمت نژاد" معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای در تکمیل این خبر افزود: در این جلسه صورتجلسات قبلی بررسی وبا تاکید بر مسائل اجتماعی منطقه مقرر شد شرکت زیرساخت نسبت به پیگیری آب مورد نیاز دوره های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت صنایع مذکور از طریق پتانسیل‌های منطقه از جمله پساب، الگوی پایدار دشتهای منطقه ارائه کند .

جلسه مذکور پیرو تصمیمات جلسه خرداد ماه امسال بر گزار شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات