کاهش 8 درصدی میانگین بارندگی در خراسان رضوی

کاهش 8 درصدی میانگین بارندگی در خراسان رضوی

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمود ارجمند شریف" درخصوص آخرین وضعیت بارش، خشک‌سالی و رواناب‌استان، اظهار کرد: تحلیل بارش، خشک‌سالی و جریان‌های سطحی استان از آغاز سال آبی(مهر ماه 1398) تا پایان مرداد ماه 1399 توسط ایستگاه‌های باران‌سنجی و هیدرومتری مبنا انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه حداکثر بارندگی تجمعی مربوط به شهرستان طرقبه- شاندیز با مقدار 372 میلی‌متر و حداقل آن در شهرستان بجستان با مقدار 229 میلی‌متر بوده است، افزود: مشهد نیز با مقدار بارش 289 میلی‌متر در رتبه چهاردهم قرار دارد؛ همچنین میانگین بارش استان در مرداد ماه 1.4 میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته و میانگین دراز مدت افزایش داشته است.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب‌ منطقه‌ای‌ خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه بر اساس تحلیل‌های خشک‌سالی با پهنه‌بندی SPI برای بارش تجمعی بیشتر سطح استان در وضعیت ترسالی متوسط قرار دارد، افزود: تحلیل حجم رواناب ایستگاه‌های هیدرومتری استان نیز نشان داد که به‌جز ایستگاه‌های کرتیان، کارده و صبی 16 ایستگاه مبنای دیگر نسبت به میانگین درازمدت افزایش رواناب داشتند.
ارجمند شریف بیان کرد: برای تحلیل گزارش‌های داده‌های بارش 35 ایستگاه مبنا مربوط به شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی و 13 ایستگاه سینوپتیک مربوط به اداره هواشناسی و همچنین 19 ایستگاه هیدرومتری مبنا به کار گرفته شده است.

بیشترین و کمترین بارندگی تجمعی در ایستگاه‌های زشک و یونسی

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: حداکثر و حداقل بارندگی تجمعی ثبت شده در سال آبی جاری به ترتیب در ایستگاه زشک به میزان 452 میلی‌متر و در ایستگاه یونسی به میزان 168.5 میلی‌متر بوده است.
وی درخصوص وضعیت خشک‌سالی، عنوان کرد: نمایه SPI براساس احتمال بارش برای هر بازه زمانی است. این نمایه برای کمی کردن کمبود بارش در بازه‌های زمانی چندگانه طراحی شده و اثرات خشک‌سالی را بر منابع آب قابل دسترس در این بازه‌ها نشان می‌دهد.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات