نوسازی و مکانیزه کردن ۱۰۰ درصد ناوگان خدمات شهری/ کارگر فوتی ناشی از ...

نوسازی و مکانیزه کردن ۱۰۰ درصد ناوگان خدمات شهری/ کارگر فوتی ناشی از ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات