کاهش جابه جایی مسافر قطار شهری از۲۴۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر در روز

کاهش جابه جایی مسافر قطار شهری از۲۴۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر در روز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات