کمربندی جنوبی تهران به زودی افتتاح میشود

کمربندی جنوبی تهران به زودی افتتاح میشود

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح کمربندی جنوبی تهران در آینده نزدیک خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات