احکام ابلاغ شده برق منطقه‌ای یزد در شهریور ماه ۹۹

احکام ابلاغ شده برق منطقه‌ای یزد در شهریور ماه ۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت طی احکامی جداگانه سیدجلال حسینی را به عنوان ناظر در کمیته سرمایه‌انسانی و ناظر کمیته سرمایه‌انسانی به منظور انتخاب و انتصاب مدیران و علیرضا رفیعی را به عنوان عضو این کمیته منصوب کرد.

همچنین ابوالفضل شرافت، معاون منابع انسانی شرکت طی احکامی جداگانه، گردش شغلی ابوالفضل انتظاری از معاونت بهره‌برداری در پست سازمانی کارشناس‌مسئول نظارت بر تعمیرات و تجهیزات پست و گردش شغلی علی‌اکبر صالحی از معاونت طرح و توسعه در پست سازمانی کارشناس‌مسئول پست را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت طی احکامی جداگانه سیدجلال حسینی را به عنوان ناظر در کمیته سرمایه‌انسانی و ناظر کمیته سرمایه‌انسانی به منظور انتخاب و انتصاب مدیران و علیرضا رفیعی را به عنوان عضو این کمیته منصوب کرد.

همچنین ابوالفضل شرافت، معاون منابع انسانی شرکت طی احکامی جداگانه، گردش شغلی ابوالفضل انتظاری از معاونت بهره‌برداری در پست سازمانی کارشناس‌مسئول نظارت بر تعمیرات و تجهیزات پست و گردش شغلی علی‌اکبر صالحی از معاونت طرح و توسعه در پست سازمانی کارشناس‌مسئول پست را ابلاغ کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات