کسب تندیس زرین جایزه ملی انجمن حسابرسان داخلی ایران توسط شهرداری مشهد

کسب تندیس زرین جایزه ملی انجمن حسابرسان داخلی ایران توسط شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات