اصل ۳۱ قانون اساسی چه می شود؟ ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه در دستور وزارت کشور

ساخت مسکن و عرضه آن فی نفسه اقدامی موثر و مطلوب در بازار مسکن تلقی می‌شود، اما نکته قابل تامل این طرح مرتبط با رویکرد کوچک‌سازی به کار رفته در آن است. در ابتدای بررسی رویکرد کوچک سازی مسکن، باید به این سوال پاسخ داد که آیا ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه، می‌تواند منجر به بهبود شرایط بازار مسکن شود یا خیر. بر همین اساس در گروه اول یعنی واحدهای مسکونی کمتر از ۱۰۰ متر مربع متناسب با خانواده‌های یک تا سه نفره، ۱۰ میلیون و ۵۸۷ هزار خانوار حضور دارد. در گروه دوم یعنی واحدهای مسکونی ۱۰۱ تا ۱۵۰ متر و خانوارهای چهار و پنج نفره، شرایط به کلی متفاوت است، در این گروه تعداد خانواده‎های چهار و پنج نفر در حالی ۶ میلیون و ۸۴۱ هزار خانوار است که تعداد واحدهای مسکونی ۱۰۱ تا ۱۵۰ متر تنها چهار میلیون و ۲۴۱ هزار واحد شمارش می‌شود. در همین ارتباط ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات